Phở Hòa Pasteur
Google地圖 Google導航

4.2

地址:260C Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南

電話:028 3829 7943

營業時間

  • 星期一: 06:00 – 22:30
  • 星期二: 06:00 – 22:30
  • 星期三: 06:00 – 22:30
  • 星期四: 06:00 – 22:30
  • 星期五: 06:00 – 22:30
  • 星期六: 06:00 – 22:30
  • 星期日: 06:00 – 22:30

看更多評論