Bếp Mẹ ỉn 胖媽廚房 - 胡志明市越南平價美食
Google地圖 Google導航

4.4

地址:136 Đ. Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000越南

電話:028 2211 1119

營業時間

  • 星期一: 10:30 – 22:30
  • 星期二: 10:30 – 22:30
  • 星期三: 10:30 – 22:30
  • 星期四: 10:30 – 22:30
  • 星期五: 10:30 – 22:30
  • 星期六: 10:30 – 22:30
  • 星期日: 10:30 – 22:30

看更多評論